Index of /release/ports/multimedia/mythtv.27/files/


../
Myth_Filldatabase.applescript           16-Nov-2020 23:40        1701
Myth_Frontend.applescript             16-Nov-2020 23:40        1440
Myth_Setup.applescript               16-Nov-2020 23:40        1643
Myth_Stop_Start.applescript            16-Nov-2020 23:40        4204
logrotate.conf                   16-Nov-2020 23:40         485
logrotate.mythtv                  16-Nov-2020 23:40        1655
my.cnf                       16-Nov-2020 23:40         671
mythconverg_init.sql                16-Nov-2020 23:40         312
org.mythtv.mythbackend.plist            16-Nov-2020 23:40        1161
patch-rpath_linking.diff              16-Nov-2020 23:40        2149